• Amfetamin İdrar ile Dedektör MS

(3,4 MDMA (Ekstazi), 3,4 MDA, 3,4 MDE, Amfetamin, Metamfetamin, Epedrin,  Pseudoephedrin, Norpseudoepedrin ve MBDB)

 • Norbuprenorfin İdrar ile Dedektör MS
 • Opiat İdrar ile Dedektör MS

(Morfin, Kodein, Dihidrokodein, Etilmorfin, 6-Monoasetilmorfin)

 • Benzoilekgonin ve Kokaetilen İdrar ile Dedektör MS
 • Delta9-tetrahidrokannabinol-COOH İdrar ile Dedektör MS
 • Metadon ve EDDP İdrar ile Dedektör MS
 • Yasaklı Maddeler Saç ile

(Morfin, Kodein, 6-MAM, kokain,Benzoilecgonin,Ecgonin Metil Ester, EDDP, Buprenorfin, Kokaetilen, Amfetamin, Metamfetamin, 3,4-MDA, 3,4-MDE, 3,4 MDMA, MBDB, Metadon)

 • Delta 9-THC Saç ile
 • Etilglukuronid Saç İle
 • Yasaklı Maddeler Tam Kan ile

(Morfin, Kodein, 6-MAM, kokain,Benzoilecgonin,Ecgonin Metil Ester, EDDP, Buprenorfin, Norbuprenorfin, Kokaetilen, Amfetamin, Metamfetamin, 3,4-MDA, 3,4-MDE, 3,4MDMA, MBDB, Metadon)

 • Delta-9-THC ve 11-OH-THC Tam Kan ile
 • Etilglukuronid Tam Kan ile
 • Etanol Tam Kan ile Dedektör FID veya MS –headspace