• Hidroksiprolin İdrar UV / VIS
 • Çapraz Bağlı Piridinyum İdrar Florimetri
 • Katekolamin İdrar/Plazma Florimetri      
 • Katekolamin Dual Kit Florimetri
 • Metanefrin İdrar Florimetri
 • Metanefrin Plazma Amperometri
 • VMA/5-HIAA/HVA İdrar Florimetri
 • Serotonin Serum/İdrar Florimetri
 • Oksalat İdrar UV veya Florimetri
 • Sitrat İdrar /Serum UV
 • HBA1C (Hemoglobin A1C) Tam Kan UV
 • ADMA (Asimetrik Dimetil Arginin) Serum veya Plazma Florimetri
 • Serbest Karnitin Plazma Florimetri
 • Malondialdehid Serum veya Plazma Florimetri
 • Aminoasitler Plazma Florimetri

(Aspartic Acid, Glutamate, Serine, Arginine-succinate, Asparagine, alfa-Aminoadipic Acid, Glutamine, Histidine, Glycine, Threonine, Citrulline, Arginine, Alanine, Phenylalanine, Carnosine , Taurine , GABA, Tyrosine, s-Adenosil-Homocysteine, Valine , s-Adenosyl-Methionine, l-Cystathionine , Methionine , Tryptophan, Isoleucin ,Leucin , Ornithine , Lysine)

 • Fenilalanin (Tyr, Phe, Trp) Plazma UV
 • 25-OH-Vitamin D3 Plazma UV
 • 25-OH-Vitamin D3 veya 25-OH-Vitamin D2 Plazma UV
 • Vitamin B1 Tam kan Florimetri
 • Vitamin B2 Tam kan Florimetri
 • Vitamin B6 Tam kan Florimetri