Türk Klinik Biyokimya Derneği Kongresi’ne katıldık.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Biyokimya Derneği Ankara Şubesinin 6 Şubat 2016 tarihinde

Ankara’da düzenlemiş olduğu “Toksikoloji Çalıştayı: Yasaklı Madde Analizinde

Klinik Laboratuvar” değerli katılımınızla gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda Ulusal uyuşturucu eylem planı ve Sağlık Bakanlığı’nın

çalışmalarını, yasaklı madde analizinde preanalitik, analitik ve post analitik süreç ile

ilgili güncel bilgileri aktarmak, bu alanda çalışan uzmanlarımızla sorunları,

deneyimleri ve çözüm önerilerini tartışabileceğimiz bir buluşma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Ankara’da siz meslektaşlarımızla birlikte olmaktan, bilgi ve deneyimleri paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Aslı PINAR                             Prof. Dr. Özkan ALATAŞ

Türk Klinik Biyokimya Derneği            Türk Klinik Biyokimya Derneği

Ankara Şubesi Başkanı                          Yönetim Kurulu Başkanı

 

Çalıştay Organizasyon Komitesi

Filiz AKBIYIK

Metin ALDEMİR

Fatih BAKIR

Nilüfer BAYRAKTAR

Osman ÇAĞLAYAN

Çiğdem KARAKÜKÇÜ

Tuncay KÜME

Aslı PINAR

Paylaş